Sikring af vandinstallationer på byggepladser

DanTaet A/S

Byggepladssikring CSLP-KMP
– kontrol over vandforbruget på byggepladsen

dt-bullits@x2

På foranledning af konkrete henvendelser fra bl.a. forsikringsselskaber og entreprenører har DanTaet videreudviklet sin CSLP byggepladssikring, nu CSLP-KMP, således den fremstår komplet, mere sikker, fleksibel og betjeningsvenlig.

Formålet er at forhindre de omfattende, meget dyre og forsinkende vandskader, som ofte indtræffer netop på byggepladser, gennem automatisk afspærring ved umådeholdent vandforbrug I arbejdstiden og ved minimalt forbrug udenfor denne.

Dantaet systemet installeres på byggepladsen, når denne åbnes.

Systemets funktioner

  • Byggeleder modtager alarm på mobiltelefonen når CSLP-KMP har afspærret for et abnormt vandforbrug, og han kan retablere vandtilførslen fra sin telefon når han har udredet hændelsen.
  • Byggeleder kan ligeledes fastsætte arbejdstider for byggepladsen, og tildele underentreprenører mulighed for i et kortere tidsrum at åbne for vandtilførslen uden for arbejdstid.
  • Ved opsætning af systemet kontakter byggeleder DanTaet for indstilling af alarmgrænser, hvilket sker ved fjernkontrol fra virksomheden.
  • Systemet inkluderer tilbageløbssikring (kategori 4), frostsikring og Spring Return NC ventil.

Overvågning døgnet rundt

Med et DanTaet CSLP-KMP system overvåges byggepladsens vandforbrug døgnet rundt, således risikoen for fordyrende og forsinkende vandskade minimeres, og således unødigt vandspild undgås.

Systemet installeres på byggepladsen, når denne åbnes. Systemets måler og ventil er placeret i tavlens ene sektion, systemet leveres, som standard, i enten ¾” eller 1″ udførelse; i den anden sektion er alle styreenheder placeret.

Systemet er enkelt at opstille, vandtilførsel og -afgang tilsluttes, og der tilsluttes 230V til skabet, hvorefter systemet er klar til brug og DanTaet kan via integreret internetforbindelse oprette brugere til systemet og indstille ønskede alarmgrænser.

Via DanTaet AERS® kan byggeleder oprette tidsskema for åbne- og lukketider på byggepladsen og tildele brugerrettigheder til andre håndværkere, således disse uden for denne åbningstid kan åvne for vandet i et begrænset tidsrum.

Ved ubemandet byggeplads tillades kun beskedent forbrug, og vandinstallationen afspærres ved overskridelse af en alarmgrænse. Det er valgfrit, hvorvidt systemet skal sende SMS-besked når byggepladsen er ubemandet.

Systemet er overordentlig fleksibelt og kan tilpasses de fleste krav og ønsker. Der kræves ingen særlige færdigheder af operatøren, idet systemet sælges med DanTaet fjernsupport, som foretager alle indstillinger, tilpasninger og justeringer.