Byggepladssikring CSLP-KMP
– kontrol over vandforbruget på byggepladsen

dt-bullits@x2

På foranledning af konkrete henvendelser fra bl.a. forsikringsselskaber og entreprenører har DanTaet videreudviklet sin CSLP byggepladssikring, nu CSLP-KMP, således den fremstår komplet, mere sikker, fleksibel og betjeningsvenlig.

Formålet er at forhindre de omfattende, meget dyre og forsinkende vandskader, som ofte indtræffer netop på byggepladser, gennem automatisk afspærring ved umådeholdent vandforbrug I arbejdstiden og ved minimalt forbrug udenfor denne.

sikring af byggepladsers vandinstallationer

Dantaet systemet installeres på byggepladsen, når denne åbnes.

Systemets funktion

  • Byggeleder modtager alarm på mobiltelefonen når CSLP-KMP har afspærret for et abnormt vandforbrug, og han kan retablere vandtilførslen fra sin telefon når han har udredet hændelsen.
  • Byggeleder kan ligeledes fastsætte arbejdstider for byggepladsen, og tildele underentreprenører mulighed for i et kortere tidsrum at åbne for vandtilførslen uden for arbejdstid.
  • Ved opsætning af systemet kontakter byggeleder DanTaet for indstilling af alarmgrænser, hvilket sker ved fjernkontrol fra virksomheden.

Yderligere information

Se flyer og kontakt dantaet.dk for yderligere information og nærmeste forhandler.

Opsætning af byggepladssikring er obligatorisk hos visse entreprenører, og udløser præmierabat hos førende forsikringsselskaber.

Flere artikler om vandskadeforebyggelse