Et hus, der er automatiseret og sikret i alle ender og kanter

Bravidas nye domicil i Odense er udstyret med alle de løsninger indenfor bygningsautomatik, man kan tænke sig.

Fynsk teknologi vandsikrer stadioner og letbanestationer til VM i Qatar

Det lille fynske firma Dantaet leverer vandsikringsteknologi til seks kæmpe VM-stadions, som oliestaten Qatar bygger op til VM i fodbold i 2022 – samtidigt bliver firmaets teknologi bygget ind i 37 nye metrostationer i Doha.

Alarmer skal tages alvorligt

Åh nej, ikke nu igen, tænker biografdirektør Tine Kirkeballe, da hun endnu en gang slukker for alarmen i det læksikringsanlæg, der er koblet på Værløse Bios fjernvarmesystem.

STOP VANDSKADER MED ANERKENDT LÆKSIKRING

Se eksempler på vandskadeforebyggelse hentet fra den virkelige verden:

Forebyg vandskade i erhverv & industri

Stop vandskade i privatbolig

Forebyg vandskade i din private bolig og undgå at rørbrud og indtrængende vand medfører skader på indbo og bygninger og få samtidigt rabat på din forsikringspræmie.

Forebyg vandskade i erhverv & industri

Stop vandskade i erhverv & industri

Aktiv forebyggelse af vandskader i større bygninger med erhverv, på byggepladser og i industriel produktion forhindrer omkostningstunge afbrydelser i den løbende drift og vandspild.

Forebyg vandskade i institutioner & boligblokke

Stop vandskade i institutioner & boligblokke

Reducer udgifter til skadesudbedring, forsikringspræmier og bidrag positivt til de grønne regnskaber. SIkring af institutioner med vigtige samfundsmæssige opgaver og kulturarv.

Forebyg vandskade i landbrug

Stop vandskade i landbrug

Undgå syge dyr, overfyldte gylletanke eller store regninger som følge af vandspild fra utætheder, sivninger eller andre fejlfunktioner i stalden. Med vandsikring kan du sove roligt om natten!

Eksempler og cases om vandskadeforebyggelse

Beskyt bygninger, inventar, produktion, vigtige funktioner
og ikke mindst miljøet mod uventede rørbrud og indtrængende vand.

Alarmer skal tages alvorligt

Åh nej, ikke nu igen, tænker biografdirektør Tine Kirkeballe, da hun endnu en gang slukker for alarmen i det læksikringsanlæg, der er koblet på Værløse Bios fjernvarmesystem.

NYHED - Staldsikring AERS

Kombineret sikring & overvågning af vandforbrug i stalde


Læs om Staldsirking AERS >>

 

Har du også et toilet som løber…

Forebyg vandskade og vandspild i din private bolig

Anerkendt læksikring

Disse danske forsikringsselskaber går aktivt ind for vandskadeforebyggelse
– og giver derfor op til 50% rabat på forsikringspræmien

Minimumskrav til læksikring

Vurdering af hvilke minimumskrav, der bør stilles til vandsikringer og lækagesystemer,
der installeres i bygninger, for at sikre disse mod vandskader.

Læs vurderingen fra Teknologisk institut (pdf)