Pressemeddelelse fra Ishøj Kommune

Læs pressemeddelsen fra Ishøj Kommune om besparelser gennem forebyggende indsats mod vandspild og vandskader.

Pressemeddelelse – Anker Boye går ind i kampen mod vandskader

Tidligere Odense borgmester, Anker Boye  går som nyansat seniorrådgiver hos Odense virksomheden DanTaet  ind i kampen mod vandskader og det store spild af vand, de medfører

Grøn, grønnere, grønnest

At være grøn er også et konkurrenceparameter, så vi går all-in, siger Frederik Barfoed, koncerndirektør i Barfoed Group

Læksikring med overblik

Teknikerne i Ishøj Kommune er begejstrede for kombinationen læksikrings­anlæg og Alarm- og Energi­registrerings­system.

STOP VANDSKADER MED ANERKENDT LÆKSIKRING

Se eksempler på vandskadeforebyggelse hentet fra den virkelige verden:

vandskadesikring privatbolig og hus
Forebyg vandskade i erhverv & industri

Stop vandskade i privatbolig

Forebyg vandskade i din private bolig og undgå at rørbrud og indtrængende vand medfører skader på indbo og bygninger og få samtidigt rabat på din forsikringspræmie.

vandskadesikring erhverv, industri og byggeri
Forebyg vandskade i erhverv & industri

Stop vandskade i erhverv & industri

Aktiv forebyggelse af vandskader i større bygninger med erhverv, på byggepladser og i industriel produktion forhindrer omkostningstunge afbrydelser i den løbende drift og vandspild.

vandskadesikring erhverv, industri og byggeri
Forebyg vandskade i institutioner & boligblokke

Stop vandskade i institutioner & boligblokke

Reducer udgifter til skadesudbedring, forsikringspræmier og bidrag positivt til de grønne regnskaber. SIkring af institutioner med vigtige samfunds­mæssige opgaver og kulturarv.

vandskadesikring erhverv, industri og byggeri
Forebyg vandskade i landbrug

Stop vandskade i landbrug

Undgå syge dyr, overfyldte gylletanke eller store regninger som følge af vandspild fra utætheder, sivninger eller andre fejlfunktioner i stalden. Med vandsikring kan du sove roligt om natten!

Eksempler og cases om vandskadeforebyggelse

Beskyt bygninger, inventar, produktion, vigtige funktioner
og ikke mindst miljøet mod uventede rørbrud og indtrængende vand.

NYHED – Aktiv energioptimering

Læksikring, alarm- og energiregistrering


Læs om AERS >>

 

NYHED - Stand alone væskeføler

Beskytter mod vandspild og vandskader


Læs om SLSI-GSM >>

 

Staldsikring AERS

Kombineret sikring & overvågning af vandforbrug i stalde


Læs om Staldsirking AERS >>

 

Har du også et toilet som løber…

Forebyg vandskade og vandspild i din private bolig

Anerkendt læksikring

Disse danske forsikringsselskaber går aktivt ind for vandskadeforebyggelse
– og giver derfor op til 50% rabat på forsikringspræmien

Minimumskrav til læksikring

Vurdering af hvilke minimumskrav, der bør stilles til vandsikringer og lækagesystemer,
der installeres i bygninger, for at sikre disse mod vandskader.

Læs vurderingen fra Teknologisk institut (pdf)