H.C. Andersen havde et reb klar til at sikre sit liv

Da Odense Bys Museer byggede nyt museum i 2019, var læksikring en naturlig del af planlægningsprocessen.

Se fordele ved lækagesikring på Vejlebroskolen (film)

Se film om hvordan lækagesikring har givet væsentlige besparelser på både vandregning og forsikringer.

Aktiv energioptimering med DanTaet AERS

DanTaet Alarm- og Energiregistreringssystem (AERS) udgør tilsammen med DanTaet læksikringer et fortrinligt værktøj til bekæmpelse af vandskader og ressourcespild.

Pressemeddelelse fra Ishøj Kommune

Læs pressemeddelsen fra Ishøj Kommune om besparelser gennem forebyggende indsats mod vandspild og vandskader.

STOP VANDSKADER MED ANERKENDT LÆKSIKRING

Se eksempler på vandskadeforebyggelse hentet fra den virkelige verden:

vandskadesikring privatbolig og hus
Forebyg vandskade i erhverv & industri

Stop vandskade i privatbolig

Forebyg vandskade i din private bolig og undgå at rørbrud og indtrængende vand medfører skader på indbo og bygninger og få samtidigt rabat på din forsikringspræmie.

vandskadesikring erhverv, industri og byggeri
Forebyg vandskade i erhverv & industri

Stop vandskade i erhverv & industri

Aktiv forebyggelse af vandskader i større bygninger med erhverv, på byggepladser og i industriel produktion forhindrer omkostningstunge afbrydelser i den løbende drift og vandspild.

vandskadesikring erhverv, industri og byggeri
Forebyg vandskade i institutioner & boligblokke

Stop vandskade i institutioner & boligblokke

Reducer udgifter til skadesudbedring, forsikringspræmier og bidrag positivt til de grønne regnskaber. SIkring af institutioner med vigtige samfunds­mæssige opgaver og kulturarv.

vandskadesikring erhverv, industri og byggeri
Forebyg vandskade i landbrug

Stop vandskade i landbrug

Undgå syge dyr, overfyldte gylletanke eller store regninger som følge af vandspild fra utætheder, sivninger eller andre fejlfunktioner i stalden. Med vandsikring kan du sove roligt om natten!

Eksempler og cases om vandskadeforebyggelse

Beskyt bygninger, inventar, produktion, vigtige funktioner
og ikke mindst miljøet mod uventede rørbrud og indtrængende vand.

NYHED – Aktiv energioptimering

Læksikring, alarm- og energiregistrering


Læs om AERS >>

NYHED - Stand alone væskeføler

Beskytter mod vandspild og vandskader


Læs om SLSI-GSM >>

 

Staldsikring AERS

Kombineret sikring & overvågning af vandforbrug i stalde


Læs om Staldsirking AERS >>

 

Anerkendt læksikring

Disse danske forsikringsselskaber går aktivt ind for vandskadeforebyggelse
– og giver derfor op til 50% rabat på forsikringspræmien

Minimumskrav til læksikring

Vurdering af hvilke minimumskrav, der bør stilles til vandsikringer og lækagesystemer,
der installeres i bygninger, for at sikre disse mod vandskader.

Læs vurderingen fra Teknologisk institut (pdf)