H.C. Andersen havde et reb klar til at sikre sit liv

Beth Werner

Hans nye hus har læksikring klar til at sikre den kulturarv, han har efterladt

H.C. Andersen havde en simpel og praktisk livsforsikring. Nemlig et ni meter langt reb. Rebet var en fast del af rejsebagagen på de 30 rejser til udlandet, som han foretog gennem sit 70 år lange liv.

dt-bullits@x2

Datidens kaminer på de hoteller, hvor han boede, var nemlig de rene brandfælder og derfor ville digteren helst bo på første, anden eller tredje sal. Så skulle der opstå brand på værelset, havde han sikret sig med rebet, der gav ham mulighed for lynhurtigt at fire sig ud ad vinduet. Om han nogensinde fik brug for sin sikring, melder historien dog ikke noget om.

Det nye H.C. Andersens Hus i Odense har også sikret sig. Nemlig mod risiko for mindre eller større lækager fra husets vand- og varmesystemer.

Udstillingen af H.C. Andersens personlige ejendele hører til blandt museets mest uvurderlige, understreger Bo Johansen, teknisk chef i H.C. Andersens Hus.

Katastrofe med uoverskuelige konsekvenser

– Sikringen består af et læksikringssystem, der overvåger samtlige vand- og varmerør i huset og som ved den mindste lækage spærrer for vandet og udsender alarm, fortæller Christian Ingerslev, der er servicechef hos
DanTaet, virksomheden bag læksikringssystemet.

dt-bullits@x2

Bo Johansen, der er teknisk chef for Odense Bys Museer, med overordnet ansvar for i alt otte museer og udstillings­steder heriblandt det nye H.C. Andersens Hus, som slog dørene op i juni 2021, tør nærmest ikke tænke tanken om vandskader og følgevirkninger til ende, og siger:

– Museer og vandskader er generelt en rigtig uheldig og skæbnesvanger kombination. Specifikt på museer, hvor de udstillede genstande udgøres af kulturarv, ville det i givet fald være en katastrofe af de helt store med helt uoverskuelige konsekvenser.

– Flere af udstillingerne i det nye H.C. Andersens Hus indeholder genstande, som er helt og aldeles uerstattelige. Her tænker jeg først og fremmest på H.C. Andersens papirklip og alle hans personlige ejendele.

 

”Kort fortalt sender systemet en alarm til den ansvarlige tekniker og afspærrer for vandet, hvis der opstår en lækage,” forklarer Svend Garnæs, der er udviklingsdirektør i DanTaet, firmaet bag læksikringssystemet.

Den sikkerhed, systemet giver, hjælper ikke kun med at afværge ulykker, den giver også besparelser på forbruget og styrker den grønne profil.

Odense Bys Museer har gode er­faringer med læksikring

Adskillige af Odense Bys Museers bygninger er, siden det første anlæg blev monteret på det ”gamle” H.C. Andersens Hus i 1987, blevet beskyttet af læksikringsanlæg, senest på Odenses kulturhistoriske museum Møntergården, der stod færdig i 2013.

Læksikringen fra DanTaet er det foretrukne valg på grund af de gode og mangeårige erfaringer med anlæggenes holdbarhed og driftssikkerhed.

Læksikring med fra byggestart

Det nye H.C. Andersens Hus er et museum, hvis bygninger fletter sig sammen med en magisk have H.C. Andersen Haven. Både Huset og Haven er tegnet af den japanske stjernearkitekt Kengo Kuma og betegnes som arkitektur i verdensklasse. Selve Huset er på 2400 kvadratmeter.

– Med et byggeri af den kaliber, var det nærmest en selvfølge at tænke læksikring ind fra projektering og byggestarten i 2018. Faktisk var læksikring noget af det første, der blev installeret her i teknikrummet, fortæller DanTaets servicechef og tilføjer:

– Læksikring er ikke blot med til at afværge mindre eller større ulykker, det betyder også besparelser på vandforbruget, og dermed en styrkelse af den grønne profil. Endelig giver en lang række forsikringsselskaber rabat på forsikringspræmien, hvis kunden har etableret læksikring.

Læksikringsanlæggene, der styrer og kontrollerer H.C. Andersens Husets forbrug af fjernvarme og brugsvand syner ikke af meget i husets 150 kvadratmeter store teknikrum. DanTaets servicechef Christian Ingerslev (tv) har stået for systemernes opsætning og indkøring – i samarbejde med museets tekniske chef, Bo Johansen.

H.C. Andersens Hus Odense. Copyright: Laerke Beck Johansen