Pressemeddelelse – Brug de grønne teknologier der allerede er udviklet

Beth Werner

Vores klima og vores miljø har desperat brug for mere handling og mindre snak, understreger tidligere Odense-borgmester

Er den mangeårige og tidligere borgmester i Odense Kommune, Anker Boye gået hen og blevet en dansk pendant til svenske Greta Thunberg på sine gamle dage?
Nok mest nej, men så alligevel ikke.

dt-bullits@x2

På ét punkt holder sammenligningen nemlig. Som Greta Thunberg harcelerer Anker Boye også over, at der bliver snakket alt for meget om klima og miljø – og handlet for lidt, hvis vi skal nå at komme i hus med målene i Parisaftalen samt i den klimalov, som Folketinget vedtog i 2020.

– Ja, målene for reduktion af drivhusgasser i henholdsvis 2030 og 2050 er der vist ingen, der kan være uenige i, medgiver Anker Boye. Til gengæld mener han, at det halter en del, både når det gælder anvisninger og handling for at nå målstregen.

Det er hverken besværligt eller specielt omkostningstungt at installere anlæg, som dokumenteret sætter en stopper for vandspild, mener Anker Boye og opfordrer samtidigt langt flere både offentlige og private bygningsejere til at benytte sig af den allerede udviklede grønne teknologi.

– At det er kommende og nyudviklede grønne teknologier, der skal bane vejen, er til en vis grad forståeligt. Hvad jeg til gengæld ikke forstår, er, at samfundet ikke i langt højere grad udnytter de grønne teknologier, der allerede er udviklet og lige til at anvende med klare fordele for både miljø, klima og økonomi.

– Lad mig komme med et eksempel. Det er det store spild af vand, der finder sted hver dag og som bestemt ikke pynter på klimaregnskabet.

I EU taler vi årligt om 24 procent vandspild. Et spild, der primært opstår på grund af vandlækager fra gamle og utætte rørledninger i både den private og offentlige bygningsmasse.

Der findes i dag anlæg og systemer, eksempelvis fra den odenseanske elektronikvirksomhed DanTaet, der via konstant overvågning, kan sikre bygninger og ejendomme mod vandskader og dermed vandspild.

Vand er en kostbar ressource, og når løsningerne til at undgå store mængder vandspild, allerede er udviklet og veldokumenterede, synes det oplagt, at de kommunale, regionale og statslige samt private ejere af vores bygninger og ejendomme i langt højere grad benytter sig af allerede eksisterende løsninger for at komme vandspildet til livs, opfordrer Anker Boye.