Læksikring er den bedste løsning mod driftsforstyrrelser

Beth Werner

Mariagerfjord Kommune har lagt flerårig sikringsplan
– starten går i rådhusene

Hadsund Rådhus er i lighed med de fleste andre af Mariagerfjord Kommunens bygninger fra 1960-erne og 1970-erne. – Bygninger i den alder kræver større opmærksomhed, når det gælder sikring, vurderer kommunens risikokoordinator Allan Zaar Lassen.

Er der et ord, som Allan Zaar Lassen absolut ikke bryder sig om, så er det ordet driftsforstyrrelser. Måske er det lige i overkanten at kalde det et hadeord for risikokoordinatoren i Mariagerfjord Kommune, men det er tæt på.

– Driftsforstyrrelser koster ikke blot kommunen penge, men medfører ofte store og omfattende gener for både medarbejdere og borgere. Så ja, jeg vil meget gerne og i det omfang, det overhovedet er muligt sikre vores kommune mod forstyrrelser i driften, forklarer Allan Zaar Lassen.

Prøveballon på ét rådhus

Allan Zaar Lassen er ansvarlig for Mariagerfjord Kommunes Forsikringsafdeling, der har til opgave at tage sig af kommunens forsikringer, erstatningskrav, arbejdsskader og risikostyring.

Forsikringsafdelingen har til huse i det tidligere Hadsund Rådhus, en af kommunens i alt syv administrative bygninger.

Og det var her, risikokoordinatoren for et lille års tid siden valgte at få installeret to DanTaet læksikringsanlæg på henholdsvis varme- og brugsvandsystemerne.

– Anlæggene var en slags prøveballon, forklarer Allan Zaar Lassen, men han viser vej ned i det gamle rådhus´ kælder.

– Det er næsten lige før, jeg glemmer vi har dem, for vi hører sjældent noget fra dem trods de mange mennesker, der færdes her på forskellige tider af døgnet, siger han, og peger på brugsvandanlægget, der består af en elektronisk måler, en styret afspærringsventil og en kontrolboks, og hvis anvendelse er godkendt af det kommunale beredskab.

Investeringen i læksikringsanlæg er hurtigt tjent hjem.
– Gevinsterne er åbenlyse!

Allan Zaar Lassen fortsætter ind i varmerummet, hvor endnu et læksikringsanlæg – for fjernvarmeinstallationen – er placeret på væggen.

Ved begge anlæg er der opsat en kort og enkel tre-trins instruktion i, hvad man gør, hvis alarmen lyder.

– Vi har servicemedarbejdere ansat til at tage sig af det praktiske i tilfælde af at alarmen lyder, forklarer Allan Zaar Lassen, mens han nærstuderer vejledningen og siger: – Men det her lyder så enkelt, at selv jeg nok kunne finde ud af at få alarmen slået fra, hvis jeg tilfældigvis var i nærheden.

Samtlige syv administrations­bygninger sikres nu

Prøveballonen, som Allan Zaar Lassen sendte til vejrs med installationen af de to DanTaet anlæg for knap et år siden har vist sig så svævedygtig, at han på kommunens vegne har bestilt læksikringsanlæg til de øvrige seks kommunale administrationsbygninger.

Studerende skulle genhuses i tre måneder

Ifølge Allan Zaar Lassen har de kommunale bygninger, såvel de administrative som institutionerne heldigvis ikke været udsat for sprængte vand- eller varmerør i stort omfang.

Men vi har oplevet vandskader gennem årene, en af de større gik udover både førstesal og stueetage på et at vores rådhuse. Den skade medførte både store udgifter til materiale udbedring, og værst store forstyrrelser af rådhusets daglige drift.

En anden gang sprang der et rør på et af kommunens kollegier. Og det var noget af en omgang, husker Allan Zaar Lassen.

– Vi måtte genhuse samtlige studerende i beboelsescontainere de tre måneder – vintermåneder vel og mærke – det tog at udbedre skaderne på kollegiet.

Investering hurtigt tjent hjem

Efter at have foretaget få og enkle regnestykker, har Allan Zaar Lassen konkluderet, at kommunens investering i læksikringsanlæg hurtigt er tjent hjem. Gevinsterne er åbenlyse. Bygningerne beskyttes, driften sikres, man undgår vandspild og der kan spares på forsikringspræmierne.

– Sikring af samtlige af kommunens bygninger er et projekt, som kommer til at strække sig over nogle år, formentlig frem til 2018. Men nu ligger der en plan, hvor vi starter med at sikre de bygninger, hvor eventuelle skader vil medføre de største driftsforstyrrelser, nemlig vores administrative bygninger.

Efterfølgende tager vi fat på vores institutioner, forklarer Allan Zaar Lassen og tilføjer, at hans sikringsplan har stor opbakning i direktionen.

– Testperioden med DanTaet anlæggene på Hadsund Rådhus er forløbet meget tilfredsstillende, og derfor bliver der i løbet af dette år installeret anlæg i kommunens øvrige seks administrative bygninger, fortæller risikokoordinator Allan Zaar Lassen.

Vi har servicemedarbejdere ansat til at tage sig af det praktiske i tilfælde af at alarmen lyder.