Lækager og vandspild hører fortiden til

Jørgen Jensen

Kommunerne kan spare mange penge, hvis de som i Ringsted sikrer fjernvarmeinstallationer i skoler og institutioner mod lækager, rørsprængninger og spild af dyrt fjernvarmevand.

dt-bullits@x2

Gennem Ringsted Forsyning A/S, erfarede driftsleder i teknisk forvaltning Lars Rasmussen at fjernvarmeanlæg kan læksikres ved flowovervågning i anlæggets frem- og returledninger.

Lars Rasmussen havde ellers forestillet sig, at der på Dagmarskolen skulle installeres en varmeveksler mellem fjernvarmeforsyningen og den interne installation for at minimere skader på bygningen ved lækager og rørbrud.

– Faktisk har vi allerede monteret varmevekslere flere steder, men det er ikke rentabelt, da ca. fem procent af varmen går tabt i selve veksleren. I DanTaets læksikring er der intet varmespild, og reaktionstiden på selv den mindste sivning er ultrakort. Registrerer anlægget en forskel i frem- og returledningerne, lukkes der omgående for ventilerne og samtidig afsendes en alarm til servicemedarbejderen eller vagthavende, forklarer Lars Rasmussen.

Udsnit af læksikringssystemet, der viser flowmåler, energiregneværk, afspærringsventil, kontrolboks og SMS-alarmsender.

Enkelt men effektivt

Ringsted Kommune har 125 bygninger, der er potentielle emner til læksikringsanlæg. De første anlæg på Dagmarskolen, Sønder Park skolen og Valdemarskolen har kørt problemfrit siden idriftsættelsen februar 2011. Installationen er udført af en lokal VVS installatør efter DanTaets instrukser, og Ringsted Forsyning har deltaget på sidelinien, da afregningsmåleren indgår i læksikringsanlægget.

Ifølge DanTaets er det nyeste anlæg, KMP-F, udviklet i tæt samarbejde med Kamstrup, en stor dansk producent af varmemålere. DanTaets kendte og effektive læksikring er således kombineret med Kamstrups nyeste flowmålerteknologi

Det kan gå rigtig galt, hvis en fjernvarmeinstallation springer læk, og det varme vand får lov til at strømme ud. Ødelæggelserne kan være ganske voldsomme og koste en masse penge.

– DanTaets læksikringsanlæg har igennem årene forhindret vandskader for store beløb, understreger salgsdirektøren. Derfor belønner forsikringsselskaberne kunder, der monterer læksikringsanlæg i fjernvarme- og brugsvandsinstallationen. Typisk reduceres præmien for en almindelig rørskadeforsikring mellem 25 og 50 procent for en villainstallation.

dt-bullits@x2

I Ringsted viser de vejen

Vedligeholdelsen af bygninger og tekniske installationer i Ringsted Kommune centraliseres i et ejendomscenter under den tekniske forvaltning. Ifølge driftsleder Lars Rasmussen kan der spares en del penge – og det bliver lettere at være servicemedarbejder. Indtil nu har skolers og institutioners servicemedarbejdere skullet holde styr på navne, telefonnumre m.m. på servicefirmaernes håndværkere og specialister. Nu bliver det nemmere, for kommunen etablerer et ejendomscenter, der fremover sender opgaverne i rammeudbud (for almindelige vedligehold), mens større vedligeholds- og ad hoc opgaver udbydes løbende.

– Servicemedarbejderne ved således altid, hvem der skal rettes henvendelse til, og samtidig sparer kommunen penge, fortæller driftsleder Lars Rasmussen.

Selv om Ringsted er en mindre kommune, er de økonomiske udfordringer lige så store som i de fleste andre kommuner. Hvor meget, der spares ved etablering af ejendomscenteret ved Lars Rasmussen ikke, men en stor del af besparelsen skal gå til at forbedre servicen.

– I Ringsted by har vi prioriteret læksikring af bygninger med skjulte rørinstallationer. På Dagmarskolen har læksikringen afsløret to skjulte rørskader med vandspild, og det er vi ikke så glade for. På den anden side er vi glade for, læksikringen virker, siger Lars Rasmussen.

I Ringsted by har vi prioriteret læksikring af bygninger med skjulte rørinstallationer

Teamleder Søren Jakobsen og driftleder Lars Rasmussen.