Grøn, grønnere, grønnest

Beth Werner

At være grøn er også et konkurrenceparameter, så vi går all-in, siger Frederik Barfoed, koncerndirektør i Barfoed Group

Munkebjerg Park består af i alt ca. 60.000 m2 bolig og 15.000 m2 erhverv. Med en bebyggelsesprocent på kun 60,
fremstår området med store grønne arealer, herunder egen park, fredskov og flere søer til glæde for områdets beboere.

Omkring 40 procent af den energi, Danmark bruger hver dag, bruges i bygninger. Bygninger, hvor der bor mennesker eller drives erhverv i. Det tal vil en af Danmarks største ejendomskoncerner – Barfoed Group – gerne gøre sit til at reducere.

Miljø og energi er områder som vi vægter stadig højere.

– Selvom det er ikke nyt for os at tænke i energibesparende og miljørigtige investeringer og løsninger, er miljø og energi områder, som vi vægter stadig højere i vores bygningsmasse, understreger koncerndirektør Frederik Barfoed og teknisk direktør Søren Aagaard Rasmussen samstemmende.

Imponerende nybyggeri i Odense

Barfoed Group, der har hovedsæde i Odense midtby, ejer i alt 350 ejendomme, geografisk spredt i hele landet. 55 procent af ejendommene udlejes til private, mens 45 procent er erhvervs­lejemål.

Bygningsmassen er en kombination af renoverede ældre ejendomme og nybyggeri.

Blandt sidstnævnte hører det nytænkende og imponerende bolig- og erhvervsbyggeri Munkebjerg Park i Odense Syd.

Byggeriet, der opføres i tre etaper, omfatter i alt 580 boliger, henholdsvis studieboliger, luksuslejligheder samt ungdoms- og seniorboliger fordelt på 60.000 m2. Hertil kommer en erhvervsdel – Munkebjerg Business Park – på i alt 15.000 m2.

Læksikring – seneste grønne skud på stammen

Søren Aagaard Rasmussen fortæller, at der i den grad er tænkt grønt og bæredygtigt i Munkebjerg Park. – Det gælder alt, lige fra byggematerialer, lokal arbejdskraft, grønne tage, LED belysning til solceller, affaldshåndtering og energioptimering.

Hvad sidstnævnte angår har Barfoed Group valgt at installere DanTaet læksikringanlæg på vand- og varmesystemerne i samtlige ejendomme.
Yderligere er der til hvert læksikringsanlæg tilsluttet et Alarm- og Energiregistreringssystem (AERS).

– Med AERS er alarmer fra samtlige anlæg samlet i ét alarmsystem, og det gør det nemt og overskueligt for vores tekniske medarbejdere at vurdere, hvordan der skal reageres på en alarm, siger Søren Aagaard Rasmussen.

Udover at registrere og videresende alarmer fra læksikringsanlæggene, registrerer AERS også den løbende udvikling i ejendommenes vand- og varmeforbrug.

Sikringen mod vandsivninger og lækager er således helt på plads. Men det stopper ikke der. Barfoed Group vil også gerne sikre deres ejendomme mod store vandmængder, f.eks. i forbindelse med skybrud. Der er derfor installeret DanTaet skybrudsalarmer i alle kælderarealer. Og der skal kun ganske små mængder vand til, før føleren reagerer og udsender alarm.

Barfoed Group vil fremover fokusere på nybyggeri fremfor renovering af ældre ejendomme. – Og selvfølgelig bæredygtigt byggeri, understreger fra venstre, Frederik Barfoed, koncern­direktør og Søren Aagaard Rasmussen, teknisk direktør.

Ejendomskoncernen har for øvrigt modtaget BYG FYNs miljødiplom for Munkebjerg Park byggeriet.

Vandskade til små 2 mio. kr.

Ganske kort tid før 2. etape af Munkebjerg Park stod færdig og lejlighederne klar til indflytning kom en omfattende vandskade på tværs. Søren Aagaard Rasmussen fortæller:
– Det var så uheldigt, som det næsten kunne være. En rørsamling i en af lejlighederne var ikke helt færdiginstalleret, da vandforsyningen blev koblet til. Og desværre blev vandet koblet til før læksikringsanlæggene var tilsluttet. En menneskelig, men desværre meget ærgerlig – og kostbar fejl.

Frederik Barfoed tilføjer, at udbedringen af skaderne som følge af vandlækagen løb op i små to millioner kroner.

Ærgerlig – og kostbar fejl

Siden den oplevelse er der ikke i nogen af ejendommene tændt for vandet, før det er sikret, at læksikringsanlæggene er sluttet til.

Flere og flere ejendomme bliver læksikret

Barfoed Group har i dag fået installeret læksikringsanlæg i 15 af selskabets ejendomme. Og Søren Aagaard Rasmussen regner med, at inden årets udgang vil omkring 20 ejendomme være sikret mod vandlækager.

– Ikke nok med, at følgeskaderne efter en lækage kan være temmelige kostbare at udbedre, men vores lejere, såvel private som erhvervsdrivende, bliver også unødvendigt generet. Ende­lig medfører en lækage også et helt unødvendigt vandspild, under­streger selskabets tekniske direktør.