Fynsk ejendomsselskab har truffet et bevidst valg

Beth Werner

Med læksikring af BoligGruppens ejendomsportefølge vil både miljø og lejere mærke en forskel

BoligGruppen har hovedsæde i den nyrenoverede Hinderupgård på Niels Bohrs Alle.

”Vores idegrundlag er at udvikle ejendomme og projekter og tilbyde bolig- og erhvervslejemål af en god standard.”

Sådan beskriver det fynske ejendoms- og projektudviklingsselskab, BoligGruppen, kort sig selv på selskabets hjemmeside. Faktisk burde der efter standard tilføjes ”og med en grøn profil”. For det er netop et område, vi har valgt at prioritere højt de kommende år, fortæller Susanne Blix, udviklingsdirektør i BoligGruppen, og fortsætter:

Målet er at installere læksikringsanlæg på både vand- og varmeinstallationer i alle vores ejendomme. Anlæggene vil dels sikre, at vi undgår unødvendigt spild af ressourcer og dels skabe tryghed og sikkerhed i vores bolig- og erhvervs­lejemål.

De første anlæg installeret

Boliggruppen har hovedsæde i den nyrenoverede Hinderupgård på Niels Bohrs Alle i Odense, lige midt i et af byens mest dynamiske vækstcentre.

I forbindelse med renoveringen var det oplagt at få læksikret både vand- og varmeinstallationerne. Derudover fik vi også installeret et par skybrudsalarmer i kælderetagen. Selvom Dantaet anlæggene blev sat op for nogle få måneder siden, har de allerede bevist deres værd. Da alarmen gik, og automatikken lukkede for vandet, var det heldigvis kun på grund af et løbende toilet, fortæller Susanne Blix.

Til gengæld var skaden noget større i en af virksomhedens andre ejendomme i den sydøstlige del af Odense, der huser fire store erhvervslejemål.

Heldigvis blev skaden, der viste sig at være et rørbrud, opdaget ganske kort tid efter, det skete. Alligevel nåede der at fosse temmelig meget vand ud i ejendommens fælles kantine og mødelokale. Rørbruddet skete en mandag morgen næsten samtidig med, at folk mødte på kontoret, men tænk, hvis det nu var sket fredag eftermiddag, når alle var gået hjem. Der bliver installeret læksikringsanlæg i den ejendom i allernærmeste fremtid, understreger udviklingsdirektøren.

”..målet er entydigt, at samtlige lejemål skal sikres..”

Susanne Blix forklarer, at med en væsentlig portefølje vil det være en større investering at installere læksikringsanlæg i alle lejemål her og nu. Vi tager det ad hoc, men målet er entydigt, at samtlige lejemål skal sikres mod eventuelle lækager.

Som at miste sin pung

Renee Raim, regionsdirektør og forsikringsmægler i forsikringsmæglerfirmaet Söderberg&Partners nikker bifaldende til Susanne Blix` sidste bemærkning.

Det er en helt rigtig strategi, I har valgt, for vandskader er bestemt ikke kun et spørgsmål om vand. Når en bygning bliver udsat for en vandskade, er skaderne fra vand én ting, men det er kun starten på de problemer, som følger efter.

”..vandskader er bestemt ikke kun et spørgsmål om vand.”

At blive udsat for en vandskade er næsten ligesom at miste sin pung. Begge dele medfører et kæmpe besvær, siger Renee Raim og lister nogle af følge­problemerne ved vandskader op.

Lejerne skal genhuses i renoveringsperioden, der er tabte lejeindtægter, der er utilfredse lejere, der er risiko for skimmelsvamp, og forsikringspræmien kan stige.

Renee Raim erkender, at det er en betydelig her og nu udgift at installere læksikringsanlæg. På den lidt længere bane er der til gengæld mange fordele. Eksempelvis yder mange forsikringsselskaber en vis rabat på forsikringspræmien, hvis forsikringstager har installeret læksikring.

Endelig synes jeg også, at man som udlejer har et vist ansvar for, at ens erhvervslejere ikke pludselig står med et mindre eller større driftstab som følge af en vandskade som man kunne have undgået.