Vandbesparelse på 8% rykker i det grønne regnskab

Beth Werner

Miljø vejer tungere, derfor skal vi tænke anderledes – og heldigvis, siger ejendoms­tekniker Claus Frydenlund i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

dt-bullits@x2

I Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltnings centraladministration, Njalsgade 13-17 er energioptimering og sikring blevet noget nær en besættelse – på den gode måde.

– Det er rigtigt, vi gør alt hvad vi kan for at reducere vores energiforbrug og dermed skåne miljøet mest muligt. Derudover sikrer vi både ejendommen og dens værdifulde arkivmaterialer mod skader i forbindelse med ex. lækager og skybrud, fortæller Claus Frydenlund, en af de i alt fem ejendomsteknikere i Njalsgade.

Centraladministrationen huser knap 950 medarbejdere og fordeler sig på i alt 17.000 m2 med bl.a. kundecenter, byggesags- samt Vej og Byplanlægnings arkiv, bibliotek og kontorfaciliteter. Ejendommen består af tre sammenhængende bygninger med nr. 13, der er opført i 1930-erne, nr. 15, der er opført i 1970-erne og nr. 17, der er opført i 1898.

Udover at Njalsgade 13-17 er sikret mod vandskader, såvel indefra som udefra, er der opsat sensorer i hele ejendomskomplekset, der automatisk slukker lyset, når der ikke er bevægelse i bygningens rum. Teknik og Miljøforvaltningens grønne profil er desuden manifesteret helt ud i indkøb af kaffe, the og råvarer til kantinemaden. Det er stort set økologisk det hele.

Reduceret vandforbruget med otte procent i 2016

På vej ned i ejendommens hovedteknikrum, der ligger i kælderen i nr. 13, fortæller Claus Frydenlund, at de syv DanTaet brugsvand-læksikringsanlæg, der er installeret i hovedteknikrummet alene sidste år betød en besparelse i ejendommens vandforbrug på knap 500 m3. – En reduktion på otte procent gør mig glad på miljøets vegne.

Claus Frydenlund fortæller videre, at hovedsynderen til det unødvendige vandforbrug er løbende toiletter. Vi har i alt 100 af slagsen og med det store kalkindhold, der er i vandet her i København, kalker ventilerne ret ofte til.

Med læksikringsanlæggene bliver vi ikke blot alarmeret om det øgede vandforbrug, men også i hvilken af de tre bygninger, vandforbruget har overskredet grænseværdierne. Og det begrænser i væsentlig grad eftersøgningen, når vi skal ud og finde lækagen.

Væskefølere sikrer over 100 år gamle byggetegninger

I nr. 13 befinder kundecentret sig. På en typisk dag når antallet af besøgende, primært borgere, nemt op på 60-70 menne­sker. – Du skal have bygget om, til eller revet ned, og så er det jo meget rart at kende den eksakte placering af rørsystemer eller andre konstruktioner i bygningen. De tegninger ligger i vores arkiv eller rettere arkiver.

Vi har to, henholdsvis et byggesagsarkiv og et Vej og Byplanlægnings arkiv, forklarer Claus Frydenlund, mens vi passerer den ene store skyde­reol efter den i anden i byggesagsarkivet. Alt i alt 20 km arkiv. Det andet arkiv er på nogenlunde samme størrelse.

– Indholdet i arkiverne er utroligt værdifuldt og jeg har fantasi nok til at forestille mig, hvad et sprængt vand- eller varmerør kunne forårsage af uoprettelige skader. For at sikre os imod det værst tænkelige har vi installeret i alt seks Dantaet væskefølere under gulvene i de to arkiver.

 

Følerne registrerer selv mikroskopiske mængder af vand, der ikke skal være der, siger Claus Frydenlund og tilføjer, at arkiverne p.t. er ved at blive digitaliseret. En tidkrævende og omfattende proces, der først er endeligt afsluttet om tre-fire år.

Undgår vandskader og sparer på forsikringspræmien

Med i alt 15 DanTaet læksikringanlæg, henholdsvis otte til sikring af varmesystemet og syv til sikring af vandsystemet er Njalsgade 13-17 sikret mod vandskader indefra, hvis der skulle sprænge et vand- eller varmerør.

Men også vandskader udefra, ex. som følge af skybrud, indgår i sikringsplanen for ejendommen.

– Vi har haft to-tre skybrudssager med millionstore følgeomkostninger. Dem vil vi gerne være foruden i fremtiden. Derfor har vi installeret et skybrudsbassin, der kan rumme 90 m3 vand i en af vores kældre, ligesom vi har sat skybrudssikring op ved de to kældertrappenedgange.

– Formålet med den omfattende sikring er naturligvis at undgå enhver vandskade. Og sekundært kan vi hente en pæn rabat på vores forsikringspræmie, slutter Claus Frydenlund.

Den centrale dataenhed i hovedteknikrummet opsamler og leverer data fra samtlige læksikringsanlæg i ejendommen. – Nemt og overskueligt, at data er samlet ét sted, siger Claus Frydenlund.