Læksikring med overblik

Beth Werner

Teknikerne i Ishøj Kommune er begejstrede for kombinationen læksikrings­anlæg og Alarm- og Energi­registrerings­system

Det giver et fantastisk overblik og det er rimeligt enkelt at bruge. De to CTS teknikere, Jeanette Bøgh og Hans Runge i Teknisk Drift i Ishøj Kommune er ikke i tvivl om de mange fordele, der er ved DanTaets Alarm- og Energi- registreringssystem (AERS®).

dt-bullits@x2

Ishøj Kommune valgte forrige efterår at få installeret AERS® på kommunens to plejecentre, Kærbo og Torsbo, fortæller Peter Sandberg, servicechef i Teknisk Drift og tilføjer: Med de gode erfaringer vi allerede nu har med systemet, er det planen at få installeret AERS® i alle de bygninger, hvor der i dag er installeret læksikringsanlæg på vandsystemerne.

CTS teknikere, Jeanette Bøgh og Hans Runge i Teknisk Drift i Ishøj Kommune.

Alarmer samlet i ét system

På Kærbo Plejecenter er der installeret i alt 13 læksikringsanlæg, der sikrer mod vandsivninger og lækager og automatisk giver alarm og lukker for vandet, hvis uheldet skulle være ude.

Med AERS® er alarmer fra samtlige 13 anlæg samlet i ét alarmsystem, og det gør det nemt og overskueligt at vurdere hvordan der skal reageres på en alarm og evt. genåbnes via AERS.

Alarmer, som registreres i AERS®, sendes via SMS og eller e-mail til den tekniker, der har vagten. Der er seks teknikere tilknyttet de to plejecentre og de skiftes til at have teknikvagten en uge ad gangen.

Jeanette Høgh og Hans Runge har som superbrugere af AERS® stået for introduktion og oplæring i systemet
til teknikere.

Som med alt nyt med nye og smarte funktioner, handler det om at turde prøve de muligheder, der er indbygget
i et nyt system. Og det er teknikerne faktisk blevet ret gode til
, fortæller Hans Runge.

Registrerer energiforbrug

Udover at registrere og videresende alarmer fra læksikringsanlæggene, registrerer AERS® også udviklingen i vandforbruget på de to plejecentre.

Jeanette Høgh peger på det skærmbillede, hun netop har kaldt frem og som viser en grafisk fremstilling af vandforbruget på Kærbo.

Systemet gør det nemt f.eks. at følge udviklingen i Kærbos vandforbrug time for time, gennem et døgn, en uge, en måned eller et år, forklarer hun.

Løsningen blev læksikringsanlæg, der foreløbig er installeret på to plejecen- tre, et idrætscenter, fire skoler og to daginstitutioner. Desuden er der plan- lagt læksikring af kommunens femte og sidste skole samt Rådhuset. Og på lidt længere sigt er det planen at få tilsluttet AERS® i alle de bygninger, hvor der er installeret læksikringsanlæg på vandsystemerne.

Vi har nok brugt mange penge på læksikringsanlæg og AERS®, men om- vendt er der tale om en investering, der hurtigt kan tjene sig hjem, fastslår servicechefen.

Utæt rør under håndvask blev en kostbar affære

Indtil 2016 havde Ishøj Kommune ikke ofret mange tanker på læksikring af vandsystemerne i de kommunale institutioner og bygninger.

Kan vi gøre noget for at undgå den slags udgifter, skal vi  selvfølgelig det

En forholdsvis banal situation, en utæthed i et rør under en håndvask på Kærbo Plejecenter, medførte at kommunen begyndte at tænke mange flere tanker om læksikring.

Følgeskaderne efter den vandskade viste sig nemlig at løbe op i omkring 1 mio. kr. Kort tid efter var vi igen uheldige med en vandskade på en af vores andre institutioner. Denne gang med følgeskader på en lille halv mio. kr., fortæller Peter Sandberg og tilføjer:

Vores kommune er som de fleste andre kommuner selvforsikrende, så kan vi gøre noget for at undgå den slags udgifter, skal vi selvfølgelig det.

 

Det koster nok at sikre sig mod vandskader, men på sigt er det en investering, der hurtigt kan tjene sig hjem, forklarer servicechef Peter Sandberg, her foran Brohuset, hvor Teknisk Drift har til huse i en del bygningen.