30 års erfaring med læksikring af H.C. Andersens Hus

Beth Werner

– banede vejen for læksikring af helt ny museumsbygning i Odense

dt-bullits@x2

Lur mig, om ikke en af vores mest berømte danskere, herhjemme som i udlandet, ville have forfattet et lille eventyr om de to plasticbokse spækket med elektronik, der sidder på væggen i et lille smalt og meget lavloftet kælderrum under hans hus – H.C. Andersens Hus i hjertet af Odense.

Læksikringsanlæggene fra DanTaet blev nemlig starten på, også en slags eventyr, der som H. C. Andersens nåede langt ud over Danmarks grænser.

Tilbage til kælderen. Stig Nørgaard Olsen, tilsynsførende i Teknik, Odense Bys Museer er imponeret over holdbarheden og driftssikkerheden i de to anlæg til henholdsvis fjernvarme og brugsvand.

Der var engang… for 30 år siden, hvor det verdensberømte hus i Odense var totalt ubeskyttet mod skader efter sprængte vand- og varmerør.

– Bevidstheden om, at eventuelle lækager i vand eller varmesystemet aldrig vil udløse katastrofer med ødelæggelse af uerstattelig kulturarv, men højst give nogle centimeter vand i kælderen, har jeg det rigtig godt med, fortæller Stig Nørgaard Olsen, der har været ansat i Teknik i over 20 år.

dt-bullits@x2

Møntergården

Få skridt fra H.C. Andersens Hus og med indgang fra Møntestræde, Odenses ældste gade fra 1600-tallet, ligger det kulturhistoriske museum Møntergårdens helt nye udstillingsbygning. Indviet for få uger siden.

Stig Nørgaard Olsen åbner døren til bygningens teknikrum. Et stort og højloftet rum, hvor man ikke behøver at gå i knæ og krumme ryggen for at bevæge sig rundt.

Han peger på de to anlæg, der sikrer mod lækager i fjernvarme- og brugsvandsystemerne og siger:

– Læksikring af bygningens i alt 2400 kvadratmeter blev tænkt ind meget tidligt i projekteringen. For selvfølgelig bygger man ikke en ny udstillingsbygning uden at sørge for at sikre de uerstattelige genstande i udstillingen.

Stig Nørgaard Olsen tilføjer, at med til billedet hører også de rigtig gode erfaringer, som Odense Bys Museer har haft med læksikringsanlæggene fra DanTaet gennem de sidste 26 år.

Automatisk indkøring

Møntergården huser udover udstillinger også bevaringsafdelinger, en af dem er Skomagerhuset, hvor Teknik bor på anden sal.
Stig Nørgaard Olsen fører an, op og ned ad trapper, gennem labyrinter af rum i det gamle hus for til sidst at stå foran det senest installerede læksikringsanlæg i teknikrummet.

– Det er så nyt, at systemet stadig er under indkøring. Det er en vigtig proces, for bliver anlægget ikke indstillet efter de rette parametre, betyder det unødvendige falske alarmer, forklarer Stig Nørgaard Olsen.

dt-bullits@x2

Anlægget i Skomagerhuset er for øvrigt og i lighed med flere af Møntergårdens andre anlæg opkoblet til en automatisk indbrudsalarm.

Nyborgladen

Fra Skomagerhuset går turen videre til næste museumsbygning – Nyborgladen – en bagbygning til en nyborgensisk købmandsgård fra midten af 1700-tallet.  Laden blev dog flyttet til Museet i Odense engang i 1950-erne. For øvrigt en bygning, som Morten Koch for mange år siden havde sin daglige gang i som købmandslærling i Nyborg.

Selvfølgelig bygger man ikke en ny udstillingsbygning uden at sørge for at sikre de uerstattelige genstande…

Selvfølgelig skal der installeres læksikring i alt nybyggeri, det er lige nødvendigt som at trække varme- og vandrør,

– understreger Stig Nørgaard Olsen, tilsynsførende i Teknik, Odense Bys Museer.

Nyborgladen fik installeret læksikring af fjernvarmesystemet i 2004 samt en skybrudsalarm. Sidstnævnte består af en alarmkontrolboks og en væskeføler. Føleren er anbragt på ladens gulv og reagerer på indtrængning af selv meget små mængder vand.

– Det har vi heldigvis ikke oplevet, men kommer der et skybrud en dag, er det betryggende at blive varskoet via alarm inden vandet står halve eller hele meter op ad væggene, forklarer Stig Nørgaard Olsen.

dt-bullits@x2