– Teknologien er til, at vi dropper varmevekslere, mener Lars Andersen, serviceansvarlig hos Thisted Varmeforsyning

De gode argumenter for at udskifte varmeveksleren med et automatisk læksikringsanlæg hos såvel private som erhvervsvirksomheder, står nærmest i kø hos Lars Andersen, ansvarlig i Serviceafdelingen hos Thisted Varmeforsyning.

Han nævner de vigtigste, nemlig øget komfort og sikkerhed samt en økonomisk og miljømæssig gevinst. Fordele, som ca. 10 procent eller 500 husstande under Thisted Varmeforsyning nyder godt af efter de har tilvalgt den direkte fjernvarmeforsyning uden varmeveksler.

Thisted Varmeforsyning leverer varme til 5.100 privat- og erhvervskunder, og står det til Lars Andersen, vil varmevekslerne hos samtlige kunder være fortid i løbet af en årrække.

Kunderne bestemmer farten

-Det er umuligt at sætte et årstal på, for det er naturligvis kunderne selv, der bestemmer om og hvornår de ønsker at gå fra indirekte til direkte fjernvarmeforsyning, understreger Lars Andersen.

-Siden foråret 2012, hvor de første kunder fik udskiftet varmeveksleren med kombineret Kamstrup lækovervågning og et automatisk DanTaet læksikringsanlæg, er vi i dag oppe på 500 kunder, der har valgt løsningen med direkte fjernvarmeforsyning.

-Det er lidt over tre procent om året, men jeg forudser, at tallet vil stige fremover. Selvom Varmeforsyningen i stort omfang oplyser og informerer kunderne om de muligheder – også for økonomisk tilskud – og fordele, der ligger i direkte fjernvarmeforsyning, spiller erfaringsudvekslingen borgerne imellem en rigtig stor rolle, når valget fra indirekte til direkte fjernvarmeforsyning skal træffes, siger Lars Andersen.

Sikre og brugervenlige anlæg

Lars Andersen fremhæver den høje sikkerhed, der er indbygget i de automatiske læksikringssystemer fra DanTaet, som Thisted Varmeforsyning har samarbejdet med de sidste tre år.

-Systemet holder øje med lækager 24/7. Endvidere foretager systemet én gang i døgnet en sivningskontrol af fjernvarmeinstallationen og her vil selv den mindste sivning afsløres.

-Systemsikkerheden er essentiel, når vi står overfor en kunde, som vi gerne vil tilbyde direkte fjernvarmeforsyning. Kunderne er jo vant til sikkerheden ved varmeveksleren, og derfor er det altafgørende, at vi kan tilbyde den samme sikkerhed, når vi fjerner veksleren, understreger Lars Andersen – og det kan vi, fordi DanTaet systemet efterlever forsikringsbranchens krav til læksikringssystemer, herunder løbende egenkontrol – og det er tilmed sådan at installation af læksikringen udløser rabat på kundens forsikring.

Et andet kardinalpunkt for Lars Andersen er leveringssikkerhed og service i forbindelse med opsætning og tilretning af systemindstillinger.

-Thisted Varmeforsyning er garant overfor brugerne af fjernvarmeforsyningen og derfor er det utroligt vigtigt for os, at sikkerheden og servicen er i top på de anlæg og systemer vi sælger videre til forbrugere, understreger han.

 

Blandt landets fem billigste fjernvarmeværker

Jo hurtigere Thisted Varmeforsyning får skrottet den sidste varmeveksler desto bedre for energiudnyttelsen, økonomien og naturligvis i sidste ende miljøet, er Lars Andersens overbevisning.

Selvom Varmeforsyningen er et stykke fra at være i mål, hvad angår udfasningen af varmevekslere og dermed optimal udnyttelse af den energi, der forsyner Thisted borgerne med varme, er Thisted Varmeforsyning blandt de fem billigste på listen over landets i alt 459 fjernvarmeværker.

Sol, halm, geotermi, affald og lidt gas er de foretrukne brændselstyper, og de valg er bl.a. med til at sikre den miljørigtige drift, som rangerer højt på Thisted Varmeforsynings liste over  visioner. En anden er stabile lave priser, hvilket virksomheden tydeligt leverer ved at være blandt landets fem billigste, når det gælder opvarmning af et standardhus på 130 m2.

Lars Andersen, Thisted Varmeforsyning

Lars Andersen, Thisted Varmeforsyning, har kundernes økonomi såvel som deres sikkerhed og komfort på sinde, når han anbefaler at udskifte varmeveksleren med et læksikringssystem.

Relevante kontaktpersoner:

Lars Andersen, ansvarlig for Service­afdelingen, Thisted Varmeforsyning, Tlf. 9792 6666, e-mail: service@thisted-varmeforsyning.dk

Tage Laurup, salgsdirektør DanTaet a/s. Tlf. 6317 4500, e-mail: dantaet@dantaet.dk

Yderligere information

DanTaet læksikringssystemer til erhverv
På dantaet.dk kan du læse om anerkendte systemer udviklet til forebyggelse af vandskader i kommuner og institutioner.

Flere artikler om vandskadeforebyggelse