Hillerød Kommune deler gerne sine erfaringer efter fem år med læksikrings­systemer i flere af kommunens institutioner – og der er flere anlæg på vej

De sidste fem år har Henrik Tøffner-Clausen, sikringskoordinator i Hillerød Kommune sovet rigtig godt om natten.

Og det har han, fordi Hillerød Kommune i 2008 besluttede, at det skulle være slut med flere tilfælde af udstrømning af skoldhedt fjernvarmevand, brugsvand og indtrængning af grundvand eller regnvand i de kommunale vuggestuer, børnehaver og skoler.

– Vi vil jo gerne kunne se både forældre, børn og personale i øjnene og det kan vi, når vi ved, at vi har sikret os bedst muligt mod bl.a. vandskader og uheld, forklarer Henrik Tøffner-Clausen.

Sikkerheden, trygheden og den gode nattesøvn leveres af virksomheden DanTaets elektroniske læksikringsanlæg, der døgnet rundt overvåger vandstrømmen i fjernvarme- og brugsvandsinstallationer.

– Og så er det bestemt et plus, at der er tale om absolut økonomisk ansvarlige løsninger, fastslår Henrik Tøffner-Clausen.

Eftersyn hvert femte år

DanTaet har fornylig foretaget et obligatorisk femårs serviceeftersyn på de indtil videre 22 daginstitutioner og fire skoler, hvor Odense virksomhedens læksikringsanlæg er installeret.

– Fem år er et passende interval for kontrol af anlæggene, mener sikringskoordinatoren og tilføjer, at serviceeftersynet bl.a. betød, at anlæggenes selvtest blev sat til at køre kl. 10 om formiddagen i stedet for kl. 3 om natten.

– Anlæggene har fungeret upåklageligt i de fem år, de har været installeret og har forhindret et par større vandskader og i flere tilfælde gjort opmærksom på siveskader, som kunne have udviklet sig til større vandskader. Ligesom de har gjort os opmærksom på adskillige tilfælde af dryppende vandhaner og løbende toiletter. Og specielt det har pyntet på kommunens grønne regnskab.

Kræver en pæn del holdningsbearbejdning

Fem år med læksikringsanlæg har givet Henrik Tøffner-Clausen en del erfaring, som han gerne deler af:
– Det nemmeste er faktisk første del i processen, nemlig at indkøbe og installere anlæggene. Anden del er lidt mere udfordrende. Personalet i institutionerne, pedeller, tekniske serviceledere samt medarbejdere i vagt- og rengøringsfirmaer skal instrueres i at agere, når anlægget giver alarm.

– Vi har afholdt en række gå-hjem-møder og opsat enkle vejledninger ved anlæggene, så alle, der står foran et bippende og blinkende kontrolpanel ved, hvad de skal gøre.Alligevel er det sikringskoordinatorens erfaring, at nogle medarbejdere synes, det er svært, alt, hvad der har med teknik og alarmer at gøre.

Henrik Tøffner-Clausen har omvendt erfaret, at de medarbejdere, der har oplevet følgerne af et sprængt fjernvarmerør, som det var tilfældet i en af kommunens daginstitutioner i 2006, er særdeles interesserede i og lydhøre overfor tiltag, der kan sikre og forebygge den slags skader.

– Der er meget psykologi involveret i sikrings- og forebyggelsestiltag – det er vigtigt at have i baghovedet, når en kommune eller anden større arbejdsplads beslutter sig for at sikre deres medarbejdere og bygninger. Det handler i høj grad om at få de involverede parter til at forstå, hvordan en skade sker eller kan ske og hvordan den kan forebygges.

Jeg kunne godt ønske mig, vi havde haft et læksikrings­anlæg installeret på daginstitutionen, da der sprang et fjernvarmerør!

læksikringsanlæg installeret på daginstitutionen

– Jeg kunne godt ønske mig, vi havde haft et læksikringsanlæg installeret på daginstitutionen i 2006, da der sprang et fjernvarmerør med skader til flere hundrede tusinde kroner. Noget godt kom der alligevel ud af uheldet, vi fik nemlig sat turbo på kommunens forebyggelsesindsats på området for vandskader, understreger Henrik Tøffner-Clausen.

 

Rådhuset skal også sikres

22 af Hillerød Kommunes 50 daginstitutioner og fire ud 15 skoler er i dag forsynet med DanTaets læksikringssystemer og planen er på sigt at sikre endnu flere institutioner. Her og nu gælder det Rådhuset, hvor Hillerød Kommune netop har indhentet tilbud hos DanTaet.

Hillerød Kommune er vært for ERFA-møde for sikringsfolk

En række andre sjællandske kommuner har som Hillerød Kommune stor fokus på sikring, forebyggelse og grønne regnskaber.

– Vi er en gruppe risikokoordinatorer fra 15-20 kommuner, som jævnligt mødes for at udveksle erfaringer om de tiltag, vores kommuner tager for at sikre og forbygge skader på de kommunale ejendomme, fortæller Henrik Tøffner-Clausen. Det er for øvrigt hans kommune, der er vært for ERFA-gruppens næste møde i oktober.

Relevante kontaktpersoner:

Henrik Tøffner-Clausen, sikringskoordinator, Hillerød Kommune. Tlf. 7232 1138, e-mail: htc@hillerod.dk

Tage Laurup, salgsdirektør DanTaet a/s. Tlf. 6317 4500, e-mail: dantaet@dantaet.dk

Yderligere information

Læksikring i institutioner og kommunerPå dantaet.dk kan du læse om anerkendte systemer udviklet til forebyggelse af vandskader i kommuner og institutioner.

Flere artikler om vandskadeforebyggelse